Polisregister.se

Din sida för information kring polisens belastningsregister och andra register som polisen för. 
Vi guidar dig genom de olika registren och annan nödvändig juridisk information kring brott, straff och påföljder.

Vad är ett polisregister?

Polisen för ett flertal olika register, som bland annat misstankeregistret, passregistret, vapenregistret m.fl. Det som vanligtvis refereras till polisregister är polisens belastningsregister. Det är det register som förs över brott, strafförelägganden och straff som personer fått avtjäna. 

Hur länge finns jag i polisregistret?

I Sverige har vi något som kallas för gallringsregler. Det är de regler som bestämmer längden på hur länge som du finns kvar i polisens register. Oftast är det fokuserat på polisens belastningsregister och längden som brott syns när man exempelvis gör bakgrundskontroller.

Gripen, frihetsberövad, häktad och anhållen.

Vad betyder dessa begrepp? 
Begreppen slängs runt en hel del. Men för att helt förstå innebörden av begreppen i Sverige, så bör man gå igenom alla stegen. Från att en förundersökning startar till att en dom faller i svensk domstol.

Bakgrundskontroller för företag, idrottsföreningar, bostadsrättsföreningar och andra typer av organisationer.
Via Bakgrundskollen.se har ni möjlighet att beställa ut bakgrundskontroller, där ni får tillgång till eventuella originaldomar. 
Bakgrundskontroller kan användas vid många olika behov såsom exempelvis: 
Rekrytering, kontroller av anställda, inför en upphandling, kontroller av personer som väljs in i styrelse och många andra anledningar.