Plocka ut polisregister på hyresgäster

Diskussionen kring etiken om utdrag från belastningsregistret har ökat markant de senaste åren. Framförallt inom företagen och arbetstagarna. Det har blivit väldigt vanligt att företag idag gör så kallade bakgrundskontroller av anställda. Även inom idrotten har man idag börjat göra så kallade registerutdrag från polisen. Detta efter att riksidrottsförbundet beslutat om krav på registerutdrag från och med den 1/1-2020 inom idrottsföreningar, läs mer om det här.

Både företag och idrottsföreningar gör detta idag via polisens belastningsregister. Etiken kring detta är tvetydig, speciellt med tanke på att polisens belastningsregister inte är skapad i syfte för att utomstående skall kunna begära ut ett belastningsregister. Det är med andra ord endast du själv som kan begära ut ditt belastningsregister från polisen och få det hemskickat till din folkbokföringsadress. Vilket försvårar processen kring utdrag från polisregister. 

Som hyresvärd är det en liknande situation som en företagare när det kommer till att ta in hyresgäster. Man är oftast väldigt mån om att rätt typ av personer hyr ens fastighet eller vad det nu kan vara. 

Bör man då som hyresvärd göra en juridisk kontroll eller utdrag från belastningsregister? 

Det är i grund och botten upp till var och en, oavsett om du är företagare eller hyresvärd. Men det finns idag en grundlag i Sverige som sammanfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla domar som fälls i Svensk domstol är allmänna handlingar. Vilket gör att vem som helst med svenskt medborgarskap kan begära ut en dom. Det finns undantagsfall, och exempelvis sekretessbelagda domar/uppgifter, men i största allmänhet har vi alla tillgång till dessa uppgifter via Sveriges domstolar. Och det finns företag som idag kan göra dessa utdrag eller som de vanligtvis kallas juridiska bakgrundskontroller. 

Så den etiska ståndpunkten i om man bör göra en bakgrundskontroll eller inte på en hyresgäst måste du själv besluta om. De flesta personer är väldigt måna om sina egendomar och att då hyra ut detta till en främling kan vara ett svårt beslut. Då kan en bakgrundskontroll av personen ge dig trygghet eller åtminstone all fakta som du bör veta om innan du hyr ut din egendom.