Krav på registerutdrag inom idrotten

Under 2019 tog Riksidrottsförbundet ett beslut om att införa krav på registerutdrag inom idrottsföreningar. Detta trädde i kraft den 1 januari 2020. Det innebär att personer som är aktiva i idrottsföreningar och har kontinuerlig kontakt med barn, skall uppvisa ett registerutdrag för föreningen. 
Syftet med detta är självklart att förhindra att personer med grova brottslig bakgrund eller brott mot barn skall arbeta med barnen i en idrottsförening. Liknande direktiv och lagar finns redan idag när det kommer till arbete inom skola & förskola. Där är det lagkrav på att personer som arbetar gentemot barn i skolor skall uppvisa ett registerutdrag för respektive arbetsgivare. 

Registerutdraget inom idrottsföreningar skall alltid uppvisas vid nytillsättningar och rekommendationerna är att göra denna kontroll varje år på aktiva personer i föreningen. Oavsett personliga relationer eller position i förening så skall en kontroll genomföras om personen har regelbunden kontakt med barn. 
Varje idrottsförening ansvarar själva för att denna kontroll genomförs. 

Vad är då ett registerutdrag?

Ett registerutdrag är det som många kallar för polisregister eller polisens belastningsregister. Det är ett utdrag som personen själv måste begära ut hos polisen som redovisar om personen förekommer i brott såsom:
Mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

Det är som sagt endast du själv som kan begära ut ett utdrag från belastningsregistret. Det gör du genom att fylla i en blankett som du hittar här hos polisen. Sedan skickas den in via mejl eller post till polisen. Det är sedan en handläggningstid på ca två veckor från det att polisen mottagit blanketten. Sedan skickas utdraget hem till dig via post till din folkbokföringsadresss. 

Viktigt är att du behåller originalet av registerutdraget. Idrottsföreningen skall inte behålla eller föra något register på ditt utdrag, utan endast sköta notering att kontroll av utdrag har genomförts