Polisregister för jobb inom skola/förskola

I Sverige så råder det idag obligatorisk registerkontroll inom många skolformer. Det innebär att ny personal som anställs inom skola/förskola skall visa upp ett polisregister (även kallat utdrag från belastningsregister). Detta polisregister skall redogöra att personen inte har blivit dömd för några brott mot barn, eller andra brott som innebär att personen är olämplig att arbeta med barn. 
Den obligatoriska registerkontrollen som Skolverket kallar den och som du kan läsa mer om här, innebär att nedan skolformer måste arbetsgivaren begära ett utdrag från den som skall anställas:

  • Förskolan
  • Förskoleklassen
  • Fritidshemmet
  • Grundskolan
  • Grundsärskolan
  • Specialskolan
  • Sameskolan
  • Annan pedagogisk verksamhet.

Detta gäller oavsett om arbetsgivaren är offentlig eller privat verksamhet inom skola. Kravet för uppvisande av polisregister inom skola gäller även vid akuta/snabba rekryteringar, eller vid visstidsanställningar. När det kommer till praktik och prao så är det upp till varje arbetsgivare att ta beslut om registerutdrag.

Vilka omfattas inte av obligatorisk registerkontroll?

Om vi fokuserar på sektorn skola och förskola, så omfattas inte gymnasium och gymnasiesärskola av obligatoriska registerkontroller. I dessa verksamheter råder frivillig registerkontroll. Det innebär arbetsgivaren kan fortfarande begära en registerkontroll såklart, men är inte bunden till att göra det på samma sätt som i exempelvis en förskola. I en förskola får inte arbetsgivaren anställa personen om de inte visat upp ett registerutdrag. 

Gör man årliga kontroller inom skola?

När det kommer till utdrag från polisregister inom skola så görs detta inte varje år på anställda. Utan utdraget behöver visas upp i samband med att anställningen görs. Det utdraget som då visas upp får inte vara mer än ett år gammalt. Du behöver alltså inte ansöka om ett nytt utdrag från polisen inför varje anställning. Utan har du ett utdrag som är 6 månader gammalt som du möjligtvis plockat ut i samband med en annan anställning, så fungerar det lika bra. 

Vad står i polisregistret? 

I det utdrag från polisen som du plockar ut i samband med att du skall anställas inom skola & förskola, framgår det om du blivit dömd för några allvarliga brott. Med allvarliga brott menas i detta fall; Sexualbrott och barnpornografibrott, samt mord, dråp, grov misshandel, människorov och grovt rån.

Syftet med att man gör en kontroll via polisregistret eller så kallat registerutdrag är att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott. Det är en del av de beslutsunderlag som arbetsgivare använder sig av när de anställer personal inom skolverksamheter.